Monivuotinen henkilöstön hyvinvointiohjelma – ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin Yhdysvalloissa

Monivuotinen henkilöstön hyvinvointiohjelma toteutettiin valtakunnallisesti – ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin Yhdysvalloissa​

Laajojen kansainvälisten tutkimusten mukaan työpaikoilla toteutetut hyvinvointiohjelmat voivat parantaa työntekijöiden terveyttä ja saada aikaan säästöjä. Samaan aikaan kuitenkin vain 11 %:lla suomalaisista yrityksistä on käytössään laaja terveyttä edistävä ohjelma. 

Markkinoilla on selkeä pitkäkestoisten terveyttä edistävien ohjelmien suunnittelu- ja toteutusvaje. Tarve on akuutti, sillä suurin osa työterveyshuollon resursseista kuluu sairauksien ja työkykyongelmien hoitamiseen eikä niiden ennaltaehkäisyyn. Yritysjohdolla puolestaan ei ole kokemusta vaikuttavien ohjelmien suunnittelusta. Ongelmalliseksi tilanteen tekee myös se, että Suomen markkinoilla toimivien konseptien toimivuudesta ei ole tieteellistä tutkimusnäyttöä ja ne ovat kestoltaan usein lyhyitä projekteja. 

Valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio 4event Oy on toteuttanut Stora Enso Metsän kanssa monivuotista koko henkilöstön työhyvinvointiohjelmaa vuodesta 2010. Ohjelmasta julkaistiin ensimmäinen julkinen väitöstutkimusartikkeli yhdysvaltalaisessa arvostetussa Journal of Occupational and Environmental Medicine -lehdessä elokuussa 2017. Artikkelin mukaan ohjelma sisältää keskeiset tutkimusmaailman hyväksymät rakennuspalikat: elämäntapamuutosohjelman, terveysriskien kartoituksen, sosiaalisen tuen, yhteyden organisaation tavoitteisiin, johdon sitoutuneisuuden, merkityksellisyyden työntekijöille, toteutusvaiheen seurannan, henkilöstön sitouttamisen, viestintäratkaisut ja tiedolla johtamisen. Ohjelma arvioitiin ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta, ja sen sisältö kuvattiin yksityiskohtaisesti vuosilta 2010–2014. 

Monipuolista koko henkilöstön hyvinvointiohjelmaa ei ole aiemmin tutkittu Suomessa. Tutkimus tarjoaa konkreettisen esimerkin työnantajan tarjoamasta terveyttä edistävästä ohjelmasta, ja sen havainnoista hyötyvät laajasti niin henkilöstö- ja yritysjohto, työterveyshuolto kuin eläkevakuutusyhtiötkin. Tutkimuksessa keskeisenä johtopäätöksenä mainittiin se, että henkilöstön hyvinvointiohjelman monivuotisuutta tulisi ennakoida jo suunnitteluvaiheessa, koska positiiviset tulokset harvemmin näkyvät ennen kolmea vuotta. Artikkeli on luettavissa lehden verkkosivuilla Open Access -versiona

Lisätietoja: 

Jussi Voutilainen, 4event Oy, toimitusjohtaja, jussi.voutilainen@4event.fi 020 729 1873 

Antti Äikäs, 4event Oy, hyvinvointiliiketoiminnan johtaja, antti.aikas@4event.fi 020 729 1865